Den svenska betalinfrastrukturen står inför stora förändringar och den ökande digitaliseringen ställer allt högre krav. Riksbanken utreder just nu om ECB:s tekniska plattform för avveckling av omedelbara betalningar, TIPS, kan vara intressant för den svenska marknaden. Digitaliseringen och den ökande takten ställer allt högre krav på bankernas infrastruktur. Det öppnar också upp för frågor om vad som händer ifall systemen stängs ner. Vilka är fall back-lösningarna?
Läs mer