”Länsförsäkringar Bank valitsee Crosskeyn varainhoidon back office-järjestelmän

Länsförsäkringar Bank on valinnut Crosskeyn SaaS-pohjaisen varainhoidon back office-järjestelmän, joka korvaa olemassa olevat järjestelmät. Ratkaisu kattaa varainhoidon ja sijoitusrahastojen arvopaperien kaupankäynnin ja selvityksen sekä salkkujen hallinnon. Ratkaisu tulee palvelemaan Länsförsäkringarinin asiakkaita niin verkossa, mobiilipalveluissa kuin valtakunnanlaajuisen konttoriverkoston kautta. – Pohjoismaiden ehkä nopeimmin kasvavana järjestelmä- ja palvelutoimittajana varainhoitajille olemme innoissamme Crosskeyllä, kun saamme toimittaa kattavan ratkaisun…

Rahoituslaitosten kilpailuetu kasvaa innovatiivisilla, tulevaisuuteen katsovilla IT-ratkaisuilla

IT-ratkaisuilla Kehittyvillä rahoituspalvelumarkkinoilla menestystä hakevat yritykset kasvattavat ponnistuksiaan vastatakseen asiakkaiden ja lainsäädännön uusiin vaatimuksiin. Crosskey on asemoinut itsensä tämän toimialan innovaatiokumppaniksi. Yhtiö luo dynaamisia, mutta samalla luotettavia IT-ratkaisuja IBM® i -käyttöjärjestelmällä varustetulle IBM Power Systems™ -alustalle ja tarjoaa näin pankeille kilpailuetua sekä tuleviin muutoksiin valmista teknologiaa. Liiketoiminnallinen haaste Crosskey haluaa auttaa pankkeja erottautumaan ketterien, modernien IT-ratkaisujen…