Nya och växande utmaningar väntar!
Efter att ha mött en av vår tids mest omvälvande samhällskriser står vi återigen inför stora och potentiellt svåra utmaningar: Det alltmer spända geopolitiska läget – såväl ur ett globalt perspektiv som i vår geografiska närhet – kastar en skugga över vad vi hoppades skulle bli en period av framtidstro, stabilitet och tillväxt.
Read more