För fjärde året i rad anordnar Dagens industri den mycket populära konferensen Framtidens betalningar på Grand Hôtel. Vill du ta del av de senaste trenderna, de nya lösningarna samt inspirerande praktikfall är det här mötesplatsen för beslutsfattarna. Möjligheter och utmaningar diskuteras med några av de mest framstående experterna inom området, både ur ett samhällsperspektiv och ett globalt perspektiv.
Läs mer