Oro i det internationella banksystemet. Krig i närområdet. Rusande energipriser. Frågetecken kring konjunkturutvecklingen. En allt snabbare digital evolution. Vilka är branschens mest avgörande frågor just nu? Vilka strategier väljer nyckelspelarna? Hur antar bankerna utmaningarna? Hur tillvaratar de möjligheterna?
Read more