Det är hit fondbranschen blickar i vår ! Vid tiden för Fondmarknadsdagen i fjol var i precis i början av det som fortfarande är en pandemi. Men för branschen gällde då som nu att hitta rätt placeringar och ta större ansvar för en hållbar utveckling. Det sker också viktiga förändringar i regelverk och lagstiftning. Hur har till exempel nyckelaktörer börjat sin anpassning till disclosureförordningen och taxonomins intåg? Stig på för en heldag för affärskritiska insikter och nya kunskaper om spelplanen som utvecklas hela tiden!
Read more