Utredningen av steg 2 av det nya premiepensionssystemet kommer få stor betydelse för fondmarknaden, lyssna till Mikael Westberg och Erik Fransson som ger sin syn på frågan.Experter förutspår att en lågkonjunktur är runt hörnet Hur ska investerare navigera i en miljö av låg tillväxt och låga räntor? Årets Fondmarknadsdag kommer även att handla om EU:s reformpaket för hållbara finanser, taxonomin och utmaningar inom digitaliseringen.
Read more