Välkommen till Finansdagen den 10 september 2019 Hållbarhet är ett prioriterat område för den finansiella sektorn. Ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv integreras i branschens strategiska arbete och en allt mer hållbar finansbransch förväntas växa fram. Dessutom kommer nya regelverk och det ställs hårdare krav från intressenter vilket bidragit till ökat hållbarhetsfokus i de finansiella företagens riskhantering. https://www.pwc.se/sv/finansdagen.html