Efter många år av kraftig tillväxt har innovationen tagit fart, samtidigt väntar lågkonjunkturen runt hörnet. Frågan är vad nästa steg blir för att tillfredsställa kunden och säkra banksektorns tillväxt? Vi har bjudit in representanter med imponerande Fintech och nya kundlösningar, Open Banking i framfart och uppstickare med kreativa lösningar. Samtidigt kvarstår utmaningarna när de regulatoriska förutsättningarna förändras.
Read more