Luodaan uutta liiketoimintaa yhdessä

Tiedämme, että osaamisen jakaminen ja avoin keskustelu takaavat menestyksen. Yhteistyöllä saamme luotua kannattavaa liiketoimintaa ja varmistettua asiakkaallemme kilpailuedun.

Crosskey tunnetaan toimintatavoiltaan selkeänä ja mutkattomana kumppanina. Asiakkaat arvostavat myös kykyämme tehdä nopeita päätöksiä ja sitä, että pidämme aina lupauksemme.

Uusi liiketointasi alkaa tästä.

Työtapaamme sisältyy neljä päävaihetta:

1

Analyysi

Ensiksi tutustumme liiketoimintaasi ja markkina-alueesi. Arvioimme nykyisiä vaatimuksia ja ennakoimme tulevia tarpeita.

Ennen laajan projektin käynnistämistä teemme tarkan toteutettavuustutkimuksen. Otamme huomioon liiketoimintavaatimukset, -prosessit ja -arkkitehtuurin, sekä mahdolliset ympäristönvaihdostarpeet. Tutkimuksen perusteella laadimme aiesopimuksen. Tästä alkaa yhteistyömme.

2

Projekti

Ensin keskustelemme kanssasi sopivimmista ratkaisuista ja tuotteista. Seuraavaksi laadimme projektisuunnitelman, joka sisältää kaiken mitä vaaditaan tavoitteisiin pääsemiseksi aikataulun ja budjetin asettamissa rajoissa. Kun kumpikin osapuoli on viimeistellyt ja hyväksynyt suunnitelman, sen pohjalta laaditaan hankesopimus.

Jotta projekti etenee mutkattomasti, nimeämme yhdessä kaksi projektitiimiä. Toinen tiimi tulee Crosskeyltä. Tiimissä on mukana projektikomitea, projektipäällikkö, projektiryhmä ja erikoisasiantuntijoita. Toinen tiimi tulee yrityksestäsi, ja siihen kuuluu yhteyshenkilö ja asiantuntijoita. Tiimien koostumukset riippuvat tarpeistasi ja projektin luonteesta.

3

Tukipalvelu

Järjestelmää on tietysti valvottava riittävästi. Luomme tukitoiminnon heti, kun järjestelmä on asennettu ja valmis käyttöön. Määrittelemme yhdessä, mitä kaikkea tukitoiminto pitää sisällään ja miten nopeasti meidän on vastattava tukipyyntöihin. Määrittelemme myös sen, ketkä kaikki saavat käyttöoikeudet eri tukipalveluihin. Järjestelmä varmistaa, että sovittu seuranta ja raportointi toimivat jouhevasti.
Tukipalveluumme kuuluu myös säännöllisiä tapaamisia yrityksiemme kaikilla tasoilla ‒ aina johtajista asiantuntijoihin. Keskustelemme ja teemme tarvittavat toimintaan ja ylläpitoon liittyvät päätökset. Tapaamisten avulla ehkäistään ongelmia ja varmistetaan, että kummallakin osapuolella on samat odotukset.

Olemme kumppaninne kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ja jaamme vastuun siitä, että kaikki toimii niin kuin pitää.

4

Liiketoiminnan kehittäminen

Teemme jatkuvasti työtä liiketoimintasi kehittämiseksi. Autamme sinua käynnistämään liiketoimintasi ja rakentamaan kestävää menestystä. Samalla kun kehitämme järjestelmääsi, ennakoimme jo tulevia tukitarpeitasi. Uudet toiminnot johtavat uusiin projekteihin, joilla on omat tukijärjestelmänsä.
Tunnemme liike-elämän läpikotaisin. Olemme turvallisuusasioiden asiantuntijoita. Kokemusta on karttunut jo reilut kymmenen vuotta. Autamme sinut lähemmäs asiakkaitasi, jotta pystyt tarjoamaan heille juuri oikeanlaisia palveluita oikealla hetkellä.

Hyvä suhde kanssasi on meille tärkeintä, ja me teemme kaikkemme menestyksesi ja liikevaihtosi kasvun hyväksi.

Alexander Aminoff

Alexander Aminoff

Sales & Marketing Director

    Olen samaa mieltä siitä, että Crosskey rekisteröi edellä mainitut tiedot ja antaa minulle tietoja palveluista ja tuotteista sähköpostitse.