Takaisin uutisiin
3 toukokuun, 2019 Uncategorized @fi

Rahoituslaitosten kilpailuetu kasvaa innovatiivisilla, tulevaisuuteen katsovilla IT-ratkaisuilla

IT-ratkaisuilla

Kehittyvillä rahoituspalvelumarkkinoilla menestystä hakevat yritykset kasvattavat ponnistuksiaan vastatakseen asiakkaiden ja lainsäädännön uusiin vaatimuksiin. Crosskey on asemoinut itsensä tämän toimialan innovaatiokumppaniksi. Yhtiö luo dynaamisia, mutta samalla luotettavia IT-ratkaisuja IBM® i -käyttöjärjestelmällä varustetulle IBM Power Systems™ -alustalle ja tarjoaa näin pankeille kilpailuetua sekä tuleviin muutoksiin valmista teknologiaa.

Liiketoiminnallinen haaste

Crosskey haluaa auttaa pankkeja erottautumaan ketterien, modernien IT-ratkaisujen avulla ja etsi siksi juuri oikeaa teknologia-alustaa alaa mullistavien haasteiden kohtaamiseen.

Muutos

Tukeutumalla IBM i -käyttöjärjestelmän IBM Power Systems -palvelimiin Crosskey sai alleen korkean suorituskyvyn ja saatavuuden IT-resurssit, joiden avulla yhtiö voi entisestään nostaa palvelun laatua ja asiakkaiden tulovirtaa.

Lopputulos

  400 % parannus

palvelimen suorituskyvyssä – viiltävän nopeat vasteajat asiakkaille ja heidän asiakkailleen

  99 % säästöt

varmistusajoissa eikä lainkaan seisokkiaikaa järjestelmämuutoksissa

  Tukee

innovaatioita ja auttaa Crosskeytä tarjoamaan kilpailuetua ja uutta tulovirtaa pankeille

Liiketoiminnan haasteista

Muutoksen haltuunotto

Uudet vaatimukset haastavat pankkeja joka suunnasta. Asiakkaat odottavat nopeampia, monipuolisempia ja ympäri vuorokauden saatavilla olevia palveluita. Lainsäätäjät säätävät uusia lakeja toimialan saatavuuden ja läpinäkyvyyden kasvattamiseksi. Uudet toimijat ravistelevat vakiintuneita prosesseja ja palveluita.

Suomalainen IT-ratkaisuntarjoaja Crosskey toimii tässä monimutkaisessa ympäristössä ja tarjoaa pankeille kilpailuetua, joka mahdollistaa uusia tulovirtoja sekä antaa tilaisuudet tehostaa ja laajentaa palveluita.

Crosskeyn CTO Niclas Södergård selittää: ”Niillä pankeilla, jotka näkevät rahoituspalvelualan uuden aikakauden mahdollisuutena sen sijaan että pitäisivät sitä ongelmana, on mahdollisuus valtaviin voittoihin. Crosskeyn tavoitteena on nousta pankkien arvokkaimmaksi innovaatiokumppaniksi. Se tarkoittaa, että seuraamme tarkasti teknologiamaailman edistystä ja kehitämme ratkaisuja, jotka tarjoavat ihanteellisella tavalla lisäarvoa asiakkaillemme ja heidän asiakkailleen.”

Osana tätä työtä Crosskey arvioi ja uudistaa jatkuvasti teknologia-alustaansa. IT-infrastruktuuria valitessaan yhtiö edellyttää siltä suorituskykyä, joustavuutta, modulaarisuutta, vakautta ja pitkän aikavälin arvoa. Södergård jatkaa: ”Autamme pankkeja käsittelemään suuria transaktiomääriä, jotka kasvavat jatkuvasti. Kun pankkien asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, myös teknologian käyttötavat muuttuvat, joten meidän on kyettävä vastaamaan myös ennakoimattomaan kysyntään. Etsimme teknologia-alustaa, joka pystyy paitsi täyttämään nykyiset vaatimuksemme, myös nousemaan niiden haasteiden ja mahdollisuuksien tasolle, joita asiakkaamme tulevaisuudessa kohtaavat.”

”IBM i -käyttöjärjestelmällä varustettu IBM Power Systems -palvelualusta tukee ketterää työskentelyä, minkä vuoksi voimme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään ripeästi uudet tulovirtamahdollisuudet heidän viedessään rahoituspalvelualaa kohti uutta aikakautta.”

– Niclas Södergård, Chief Technology Officer, Crosskey

Muutoksen tuulet

Yhdessä parhaiden kanssa

Crosskey halusi tuoda toimialan johtavat peruspankkiratkaisut rahoituspalvelumarkkinoille, ja valitsi siksi IBM i -käyttöjärjestelmällä varustetut IBM Power Systems E870 -palvelimet. Yhtiö kehitti IBM Spectrum Virtualize™IBM FlashSystem® 900 ja IBM Storwize® V5000-ratkaisujen päälle ohjelmallisesti määritellyn tallennusalustan, joka mahdollistaa erittäin nopean tiedonsaannin.

”Jo vuosikymmenten ajan IBM Power Systems -palvelinten ja IBM i -käyttöjärjestelmän tuoteportfolio on sopinut hyvin liiketoimintamme tavoitteisiin”, Södergård kertoo. ”Alusta sopii ihanteellisesti valtavien transaktiomäärien käsittelyyn, ja suorituskyky ja ylläpidon helppous ovat kehittyneet hurjaa vauhtia jokaisen sukupolven mukana. Valitsemamme kokonaan Flash-muistiin perustuva IBM:n tallennusratkaisu auttaa nopeuttamaan vasteaikoja entisestään.”

Yhtiö pystyi siirtymään uuteen infrastruktuuriin jouhevasti, ja vaikutukset operatiiviseen toimintaan olivat minimaalisia. Södergård lisää: ”Jokaisen uuden teknologiaversion yhteydessä IBM yksinkertaistaa ja optimoi migraatioprosessia. Uuden laitteiston käyttöönoton vaatima seisokkiaika oli yhdeksän kertaa lyhyempi kuin edellisen päivityksen yhteydessä, ja tästä oli liiketoimintamme kannalta suurta hyötyä.”

Crosskey otti IBM Power Systems -palvelimet ja -tallennusjärjestelmät käyttöön kaksoiskokoonpanona, jossa data tallennetaan identtisenä kahteen eri datakeskukseen. Jos jommassakummassa datakeskuksessa ilmenee ongelmia, yhtiö voi silti jatkaa asiakkaiden keskeytymätöntä palvelemista.

”Uusi korkean saatavuuden kokoonpanomme auttaa minua nukkumaan yöni paremmin, kun voin luottaa siihen, että palvelut toimivat ongelmitta lähes millaisessa tilanteessa tahansa”, Södergård tunnustaa. ”IBM Spectrum Virtualize -järjestelmän ja siihen integroidun IBM FlashCopy -toiminnallisuuden avulla pystymme ottamaan kopioita tuotantoympäristöstämme ja käyttää niitä testaukseen, mikä pienentää riskejä entisestään. Voimme käyttää tätä toimintoa myös uuden asiakkaan data-aineiston kopioimiseen ja testaamiseen infrastruktuurissamme, minkä jälkeen asiakkaan ympäristön siirto tuotantoon ei ole käytännössä muutos lainkaan – tiedämme täsmälleen, kuinka se tulee käyttäytymään.”

”Suorituskyky parani 400 prosenttia, kun otimme käyttöön IBM Power E870 -palvelimet. Kun asiakkaille tarjoamamme palvelut nopeutuvat, he pystyvät ylittämään omien asiakkaidensa odotukset huippunopeilla vasteajoilla.”

– Niclas Södergård, Chief Technology Officer, Crosskey

Tulokset puhuvat puolestaan

Kilpailuedun luonti

Kun Crosskey siirtyi uusiin IBM Power Systems -palvelimiin, järjestelmän suorituskyky kasvoi dramaattisesti ja yhtiö pystyi asemoimaan itsensä halutuksi innovaatiokumppaniksi pankeille tarjoamalla nopeamman vasteajan palveluita.

”Suorituskyky parani 400 prosenttia, kun otimme käyttöön IBM Power E870 -palvelimet”, Södergård toteaa. ”Tämä tehonlisäys mahdollisti sen, että pystyimme selviytymään erään Suomen suurimman pankin tuomasta kuormasta. Kun asiakkaille tarjoamamme palvelut nopeutuvat, he pystyvät ylittämään omien asiakkaidensa odotukset huippunopeilla vasteajoilla.”

Samalla Crosskey pienensi riskejä ja paransi saatavuutta uusimpien IBM-ratkaisujen käyttöönotolla. Yhtiö voi nyt tehdä järjestelmämuutoksia ilman seisokkiaikaa. Myös varmistukset sujuvat paljon nopeammin.

”Saimme alustan, jota voimme optimoida jatkuvasti aiheuttamatta keskeytyksiä palveluun”, Södergård kertoo. ”Siirtyminen IBM Power Systems E870 -palvelimiin ja FlashSystem-tallennukseen lyhensi varmistusten kestoa lähes 20 tunnista muutamaan minuuttiin, ja samalla riski viivästysten aiheuttamista häiriöistä operatiiviseen toimintaan poistui kokonaan.”

IBM Power Systems -alusta on suunniteltu tukemaan innovointia, joten Crosskey pystyy tekemään innovaatiotyötä asiakkaidensa puolesta ja samalla tarjoamaan palveluaan keskeytyksettä ympäri vuorokauden.

Södergård kiteyttää: ”Olemme todiste siitä, että alusta on kehittynyt vuosien aikana ja pystyy täyttämään nykyaikaisen liiketoiminnan vaatimukset. IBM on hahmotellut IBM i -käyttöjärjestelmän tiekartan vuoteen 2026 asti, joten voimme jatkaa ratkaisujemme hiomista siihen luottaen. ”IBM i -käyttöjärjestelmällä varustettu IBM Power Systems -palvelualusta tukee ketterää työskentelyä, minkä vuoksi voimme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään ripeästi uudet tulovirtamahdollisuudet heidän viedessään rahoituspalvelualaa kohti uutta aikakautta.”

 

Ratkaisun rakenneosat

Ota seuraava askel

Lisätietoja

Share to Facebook Share to Twitter