Årsberättelse 2014

Crosskey Banking Solutions Ab Ltd Vi kan med stolthet och glädje konstatera att vårt arbete i Crosskey har gett goda resultat
under året. De klart högre betygen i årets medarbetar- och kundundersökningar är uppmuntrande signaler om att vi är mer samspelta än någonsin. Det har också varit en förutsättning under ett år som i övrigtpräglats av krävande leveranser och snäva tidtabeller.

Milstolpar under 2014

  • Crosskeys kund Marginalen Bank fick och lanserade sin nya internetbank utvecklad av Crosskey. Parallellt med detta fortskred
    utvecklingen av Marginalens mobilbankslösning som Crosskey ska leverera under 2015.
  • S-bankens och Crosskeys samarbetsavtal förlängdes och det sträcker sig nu till slutet av 2020. Crosskeys kund LähiTapiola Bank fusionerades med S-banken under våren 2014 och det förlängda samarbetsavtalet gäller den nyfusionerade S-banken. Samtidigt ingick S-banken och Crosskey avtal om leverans av vårt kortsystem. S-banken är en av Finlands största kortutgivare och därför är vi stolta över att S-banken i den hårda konkurrensen valde Crosskeys kortsystem.
  • Kredit- och finansieringsbolaget Folkia lanserade sina kortprodukter i Finland och Estland med Crosskeys kortsystem. I och med denna lanseringen har Crosskey nu ett kortsystem som stöder både Visa- och Mastercardanslutna kunder, vilket är en lösning som få andra aktörer på marknaden kan erbjuda.
  • Ålandsbanken valde att gå in för Crosskeys nya kapitalmarknadssystem. Beslutet fattades för att man konsoliderar bankens två kapitalmarknadssystem i Finland och Sverige. Projektet fortgår till 2016. Crosskeys nya kapitalmarknadssystem är utvecklat i nära samarbete med det finländska bolaget Model-IT som Crosskey tecknade samarbetsavtal med vid årsskiftet 2013–2014.
  • Crosskey utvärderades på nytt inom ramen för bolagets PCI DSS-certifiering och certifieringen förnyades. Följaktligen hör Crosskey fortfarande till de få nordiska tjänsteleverantörer som är PCI DSS-certifierade.

Vi fortsätter modularisera och modernisera Crosskeys produkt- och tjänsteportfölj. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder mer flexibilitet och sänkta kostnader, då de kan välja just de systemkomponenter som de behöver. Vidare presenterar vi löpande nya tjänster vid sidan av våra it-system och it-tjänster. Exempelvis tog ett antal av Crosskeys kunder under året i bruk tjänsten Fraud Monitoring.

Crosskey opererar på en hårt konkurrensutsatt marknad med både lokala och internationella konkurrenter. Under 2014 ökade konkurrensen ytterligare på den nordiska marknaden. Våra största utmaningar är följaktligen att fortsätta attrahera nya kunder och att behålla våra befintliga kunder. Trenden är ändå tydlig: alltfler potentiella kunder vill inleda en dialog med oss. Den trenden ser vi som en följd av att kännedomen om Crosskey har ökat. Vi anser att Crosskeys erbjudande är starkt och att vi har erövrat en position där bolaget är en aktör att räkna med.