Länsförsäkringar Bank väljer Crosskeys helhetslösning för värdepappershandel

Länsförsäkringar Bank har valt Crosskeys SaaS-baserade lösning för värdepappershandel. Lösningen ersätter flera befintliga system och omfattar Internetbaserad orderläggning för slutkunder, depåhantering och avveckling av gjorda affärer för fonder, aktier och räntebärande värdepapper. Tjänsterna kommer att vara tillgängliga för Länsförsäkringars kunder såväl via Internet och mobila kanaler som via det rikstäckande nätverket av lokalkontor. – Såsom…

Crosskey continues to achieve climate-friendly solutions

One of Crosskey’s core values is finding sustainable solutions both for our offices and within the services we offer. It is with great pleasure we present our on-going work for a better tomorrow. We want to inspire others to do the same by sharing three of our latest achievements within sustainability: One of our goals…