Tillbaka till nyheterna
januari 5, 2016 Nyheter

CIO Forum i Stockholm: Snabbhet, kontroll och ett gott partnerskap är nyckeln

Korta ned avståndet mellan IT och affär, välj vilka bitar du ska vara riktigt vass på, hitta balansen mellan innovation och kontroll – och acceptera att ett lyckat projekt handlar om mycket mer än teknik. Ja, det var några av de punkter som lyftes då IT-chefer från banksektorn träffades i början av december i Stockholm för att prata om digital utveckling tillsammans med Crosskey.

I en allt mer kunddriven banksektor är IT ett medel för att stärka kundrelationen, skapa interaktion och bygga lojalitet – en insikt som 2012 satte fart på Marginalen Banks digitala resa tillsammans med Crosskey. Marginalen Bank fanns på plats på eventet för att berätta om sina erfarenheter som en ung bank präglad av stark entreprenörsanda, kraftig tillväxt och en rejäl dos affärsdriv.

– En utgångspunkt i vår resa var insikten om att vi inte kunde göra allt själva, utan behövde en stark, dynamisk partner för att kunna växa och utvecklas inom det digitala området, säger Arnaud Froment, CIO på Marginalen Bank.

Det digitala initiativet drevs genom ett nära samarbete mellan företagets CIO och CMO, en kombination som Arnaud menar var en avgörande framgångsfaktor.

Måste ”klicka” mellan partners

Initialt gällde det att välja rätt sourcing-modell: vilka saker skulle de ta hand om och utveckla internt, och vilka aktiviteter behövde läggas ut externt med multi-sourcing som utgångspunkt? Att det skulle klicka med och mellan partners var A och O för projektet – eftersom det vid komplexa initiativ ofta uppstår utmaningar på vägen, utmaningar som måste lösas så effektivt och transparent som möjligt.

– Många gör misstaget att bara försöka sälja ett system, medan jag också köper en leveransförmåga och en attityd, säger Arnaud Froment. Jag skulle säga att 20–25 procent av leveransbedömningen i vårt val grundade sig på styrningsmodell och kultur, och inte på finansiella, tekniska eller funktionella kriterier.

Digitala plattformen på plats

Efter att successivt ha ökat graden av kontroll och stabilitet, utan att förlora styrfart, har Marginalen Bank nu genomdrivit stora och komplexa förändringar. Betydande kostnadsbesparingar har realiserats tack vare mer digital kommunikation, de interaktionsskapande tjänsterna har ökat trafiken med över 100 procent sedan juni 2014 och nya kunder har kunnat nås.

Nästa steg handlar om att få hela organisationen att agera agilt och iterativt med fler leveranser oftare, något de andra eventdeltagarna också fokuserar på. Själva hastigheten är avgörande för att lyckas: just nu kommer många nya bankdirektiv, samtidigt som kundförväntningarna på digitala produkter hela tiden ökar. Hygiennivån förskjuts konstant: det som räckte att leverera igår räcker definitivt inte imorgon. I vågskålen ligger alltså säkerhet och kvalitet, tillsammans med förmågan att snabbt avancera – något vi lär få anledning att återkomma till.

 

Är du intresserad av att vara med på nästa event? Håll utkik efter vårt nästa CIO-forum som kommer att äga rum på våren.

Share to Facebook Share to Twitter