Tillbaka till nyheterna
oktober 29, 2019 Nyheter, På nyheterna

Crosskey förvärvar Model IT

Crosskey, som är en ledande nordisk leverantör av tjänster och system till finansbranschen med fokus på banker, kortutgivare, förmögenhetsförvaltare och fondbolag, förvärvar samtliga aktier i finska mjukvarubolaget Model IT. Helsingforsbaserade Model IT, som har 13 anställda, utvecklar IT-system för kunder inom förmögenhetsförvaltning i form av sin plattform OneFactor och inom försäkringsbranschen med systemet cFrame. Under det senaste räkenskapsåret omsatte Model IT cirka 1,8 meuro.

I och med förvärvet stärker Crosskey sitt erbjudande gentemot den del av finansmarknaden som är i behov av IT-plattformar och tjänster för administrationen av förmögenhetsförvaltning.

Finska mjukvarubolaget Model IT har lång erfarenhet i branschen och ett modernt och användarvänligt produkterbjudande för kapitalmarknaden.

– Crosskey och Model IT har sedan tidigare haft ett tätt samarbete och via detta förvärv stärks vårt framtida gemensamma erbjudande ytterligare säger Johan Dahlström, Affärsområdeschef vid Crosskey.

Model IT är en av de ledande leverantörerna inom sin nisch på den finska marknaden och genom det tidigare samarbetet mellan Crosskey och Model IT har parterna tillsammans också tagit marknadsandelar på svenska marknaden. För Model IT:s befintliga kunder på finska marknaden, samt för parternas gemensamma kunder på svenska marknaden, betyder den här affären att kunderna kan förvänta sig en fortsatt god service och goda förutsättningar för fortsatt marknadsledande produktutveckling.

Model IT har såväl som Crosskey ställt sig mycket positiv till affären ända sen dialogen startade och bägge parter är övertygade att detta är rätt väg att gå och att vi tillsammans har mycket att tillföra marknaden. Crosskey får via affären full tillgång till Model ITs produktportfölj och adderar mycket kompetens till bolaget och Model IT får en långsiktig och stark organisation att fortsätta utvecklas inom. Det är den perfekta lösningen för framtiden för

– Vi är säkra på att detta blir den bästa lösningen för kunder, personal och även för den gemensamma framtiden säger Osmo Jauri, VD på Model IT.

Säljarna av Model IT utgörs nästan uteslutande av ledning (eller till dessa närstående) och vissa anställda. Ledningen och de anställda som säljer aktierna i Model IT stannar kvar i bolaget också efter förvärvet och med gemensamma krafter kommer nu Crosskey och Model IT att vidareutveckla sitt erbjudande för befintliga och nya kunder.

– Crosskey har de senaste åren tagit fram ett nytt erbjudande för banker, förmögenhetsförvaltare och fondbolag. I detta erbjudande har Model IT:s produkter och kunnande redan från starten var en strategiskt viktig del, och när vi nu ser att satsningen bär frukt, att vi får in nya kunder och att det finns ett starkt intresse, ja då är denna affär helt logisk säger Thomas Lundberg, VD på Crosskey.

Om Crosskey

Crosskey, som firar 15 år som bolag, levererar tjänster och system för verksamheter inom bank, kort och kapitalmarknad. Mer än 250 anställda tar hand om nöjda kunder från Crosskeys kontor i Stockholm, Mariehamn, Åbo och Helsingfors. Crosskey strävar efter hållbara lösningar som har en positiv inverkan på miljön.

Om Model IT

Model IT är ett IT-företag som tillhandahåller innovativa programvarulösningar och konsulttjänster inom finanssektorn. Crosskeys kapitalmarknadslösning är baserad på Wealth Management-plattformen OneFactor som utvecklats av företaget Model IT.

Mer information

Johan Dahlström
Head of Capital Markets
+46 (0)72 535 42 56
johan.dahlstrom@crosskey.se

Thomas Lundberg
CEO
+358 (0)40 5913159
thomas.lundberg@crosskey.fi

Share to Facebook Share to Twitter