Tillbaka till nyheterna
december 30, 2015 Nyheter

Crosskey ISO-certifierat inom kvalitet

Den 26 januari mottog Crosskey en ISO-certifiering inom kvalitet, av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek Certification AB.

– Crosskey bedrev redan tidigare ett systematiskt förbättringsarbete på flera nivåer inom företaget. Nu uppfyller de också en officiell internationell standard. Företaget visar ett kundfokuserat, systematiskt och moget tillvägagångssätt i sitt kvalitetsarbete. Tydliga mål och processer för att driva och utveckla verksamheten har upprättats och förbättras kontinuerligt inom alla nivåer av företaget, säger Mats Pallin, revisor på Intertek Certification AB .

Crosskey har under en längre tid legat på en certifierbar nivå gällande ISO9001 – kvalitetsledningssystem. För att ytterligare öka de egna kraven kring effektiva processer och arbetssätt beslutade företaget att certifieras enligt ISO 9001:2008.

– Vi är givetvis stolta då certifieringen är ett kvitto på att vi har en fungerande kvalitetsorganisation. Det skapar förtroende hos våra kunder och stärker Crosskey. Men det ställer också högre krav på oss som företag. Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare för deras stora engagemang. Utan dem hade detta inte varit möjligt, säger Crosskeys vice vd Tommy Grönlund.

Om Intertek Certifikation Ab

Intertek är en ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar och erbjuder ett brett utbud av tjänster världen över. Från revision och inspektion, provning till kvalitetssäkring och certifiering skapar Intertek mervärde för kundernas produkter och processer. Intertek har kompeten, resurser och den globala räckvidden för att stödja kunder med ett nätverk av mer än 1000 laboratorier och kontor och över 24.000 anställda i mer än 100 länder runt om i världen. För mer information, besök www.intertek-sc.com

Share to Facebook Share to Twitter