Tillsammans lägger vi grunden för nya affärer

Vi är övertygade om att kompetensutbyte tillsammans med en öppen dialog är nyckeln till framgång. Vårt samarbetsinriktade arbetssätt leder till lönsamma affärer och stärkt konkurrenskraft.

På Crosskey är vi kända för att vara rättframma och enkla att ha att göra med. Kunderna uppskattar också vår förmåga att fatta snabba beslut och det faktum att vi alltid levererar.

Dina nya finansaffärer börjar här.

Vår process har fyra huvudfaser:

1

Analys

Vi börjar med en djupgående analys av ditt företag och dina marknader. Vi utvärderar dina aktuella önskemål, samt ger en prognos över behov du kanske ännu inte tänkt på.

Inför ett fullskaligt utvecklingsprojekt, utför vi en genomförbarhetsstudie där vi tar hänsyn till affärskrav, affärsprocesser, arkitektur och migreringsbehov. Baserat på detta sammanställer vi en avsiktsförklaring och går vidare till nästa steg tillsammans med dig.

2

Projekt

Vi diskuterar den optimala systemlösningen och de produkter vi tror bör vara en del av projektet. Sedan utarbetar vi en projektplan som täcker in allt som behövs för att nå fram till en lösning inom given tidsram och budget. När planen har fastställts och godkänts av både er och oss, blir den utgångspunkten för ett projektavtal.

För att garantera ett smidigt genomförande, utser vi tillsammans två projektorganisationer (interna och externa styrgrupper). En från Crosskey, där det ingår projektkommitté, projektledare, projektgrupp och specialister, och en från ert företag, där det ingår kontaktperson och experter. Teamets exakta sammansättning avgörs av dina krav och av projektets art.

3

Support

Ett system måste givetvis övervakas och underhållas korrekt. När systemet är installerat och redo för driftsättning, skapar vi en supportfunktion. I analysen kommer vi tillsammans överens om vad supportfunktionen ska innehålla, hur snabbt vi ska besvara frågor och krav, och även graden av tillgänglighet för de olika supporttjänsterna. Allt detta utgör ett fullfjädrat supportsystem för uppföljning och rapportering baserat på de olika avsnitten i avtalet.

Supporten omfattar även regelbundna möten på alla nivåer i organisationen – från chefer till experter. Syftet är att diskutera, utvärdera och fatta beslut om allt som rör drift och underhåll. Diskussionerna förhindrar uppkomsten av många frågor och säkerställer att allas förväntningar överensstämmer.

Vi agerar som en partner i alla de dagliga aktiviteterna och delar ansvaret för att se till att allt fungerar som det ska.

4

Affärsutveckling

Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med dig för att hitta nya idéer och möjligheter som främjar ditt företag. Crosskey är en partner som kan hjälpa dig att etablera ditt företag och bygga långsiktig framgång. Vi arbetar proaktivt med att identifiera supportbehov under utvecklingen, något som vi sedan adderar till ditt befintliga system. Ny funktionalitet leder till nya projekt med tillhörande supportsystem.

Genom djupgående affärskunnande, fokus på säkerhet och lång erfarenhet, hjälper vi dig att få en konkurrensfördel genom att låta dig komma närmre kunderna och möta deras behov med rätt tjänster vid rätt tidpunkt.

Vi prioriterar att bygga ett starkt samarbete med dig och vi gör det där lilla extra som krävs för att du ska lyckas med att skapa nya intäkter – oavsett vad framtiden för med sig.

Alexander Aminoff

Alexander Aminoff

Sales & Marketing Director

    Jag samtycker till att Crosskey registrerar ovan uppgifter och ger mig information om tjänster och produkter via mejl.