Fakta
  • Namn: Eva Wahlberg-Jäntti
  • Roll: Projektledare
  • Kontor: Åbo
“-Mina år på Ålandsbanken präglades av vi var en liten grupp som ansvarade för bankens hela datasystem, både drift och utveckling.”

Som projektledare följer Eva Wahlberg-Jäntti sitt eget motto: Det är inte tanken som räknas – det är handlingen. I över 30 år har hon gång på gång kavlat upp sina ärmar. – Jag vill bara att det ska hända saker, säger hon lugnt.

Trotjänare, old timer eller veteran. Oavsett vilket epitet du sätter på Eva Wahlberg-Jäntti så är poängen den samma. Hon har en erfarenhet som inte många kan matcha. Varken på Crosskey eller i hela branschen.

När hon 1983 började som RPG-programmerare på Ålandsbanken utgjordes dataavdelningen av en handfull experter. I bakfickan hade hon inte bara en dataexamen från Åbo Akademi, hon hade också hunnit utveckla ett bokningssystem för Sally-rederiets Commodore Cruise Line.

– Mina år på Ålandsbanken präglades av vi var en liten grupp som ansvarade för bankens hela datasystem, både drift och utveckling.

– När företag växer finns det risk att man tappar en del av den kontakten och att man inte längre har samma helhetsbild. Ändå tycker jag att vi på Crosskey har klarat av den utmaningen förhållandevis väl.

Leverans med hjärta och hjärna

Under åren på Ålandsbanken avancerade Eva till både grupp- och avdelningschef. Med nya arbetsuppgifter krympte hennes tid för utvecklingsarbete. Evas kodningsberedskap blev med tiden ”uttryckningsmässig” men hon höll ändå ett öga på teknikutvecklingen, vilket hon har nytta av i dag.

– Nu när jag sedan 4 år tillbaka är projektledare tror jag att jag nytta av att jag förstår hur utvecklare tänker. Jag hoppas att jag kan bidra med idéer kring både angreppssätt och lösningsupplägg. Men själva kodningen håller jag fingrarna borta från.

– I dag är mitt jobb att ge projektteamet rätt förutsättningar att leverera enligt plan och att kunden får det som hon önskar. Utmaningen är att förstå både kunden och projektteamet och att få samarbetet att löpa smidigt.

Det är inte förvånande att Eva beskriver sig själv som lösningsfokuserad, drivande och otålig. När hon har en beställning vill hon att tidtabellen håller. Då är en förutsättning att projektet inte skenar iväg på grund av t.ex. ändringar och nya funktioner som inte är förankrade.

– Det gäller verkligen att hålla ögonen på bollen. Varje leverans sker de facto till en livslevande människa som jag vill att ska vara nöjd. Den personen ska sedan med gott samvete kunna rapportera vidare att vi har levererat.

Lägg till det att kraven på bankbranschen är extra stora.

– Det handlar ju om folks pengar! Därför är det vansinnigt viktigt att allt blir rätt.

En åländsk överlevnadsstrategi

För Eva Wahlberg-Jäntti kom inte beskedet om att Ålandsbankens dataavdelning skulle avknoppas som en överraskning. Tvärtom, säger hon. Förklaringen ligger i att Ålandsbanken under 1990-talet bistod Handelsbanken med datatjänster.

– Att vi hjälpte en konkurrent ansågs vara en omöjlig idé. Men det är nog typiskt åländskt, om du sitter på en holme måste du fundera extra noggrant på hur du ska klara dig.

För Eva personligen var separationen från Ålandsbanken odramatisk. På Åbokontoret, där hon numera är stationerad, fortsatte samma gäng och hon har alltid sett sig som en systemutvecklare, inte som en bankanställd. Ändå var personalförflyttningen känslosam. Personalresurserna skulle delas, några blev kvar på banken och andra kom med till Crosskey.

– För oss var det väldigt viktigt att vi fick med oss bankspecialister som grundplåt. Att vi behåller och hela tiden utvecklar vår bankkompetens ser jag som en av de viktigaste utmaningarna för framtiden.

Lurar nya innovationer i vassen?

När Eva blickar tillbaka över de 10 första åren är kompetenshöjningen hon fäster sig vid. Dagens projektmodeller och utvecklingsprocesser skiljer sig som natt och dag från det nybildade bolagets arbetsmetoder.

“Att en jättekoncern som S-gruppen beslöt sig för en förhållandevis liten systemleverantör var ett viktigt förtroende och en tydlig signal till omvärlden.”"

– Helheten har blivit mycket proffsigare och vi ser en kompetenshöjning i alla led, också hos våra kunder. Smidigare projekt leder förstås till nöjdare kunder och det gör att jobbet känns ännu mer inspirerande.

Så vad ska Crosskey vara mest stolt över? Eva behöver inte fundera många sekunder.

– Det var otroligt fint att välkomna S-Banken. Att en jättekoncern som S-gruppen beslöt sig för en förhållandevis liten systemleverantör var ett viktigt förtroende och en tydlig signal till omvärlden.

Att sia om framtiden är knepigare. Men Eva ser ett möjligt scenario. Hittills har en rad EU-anpassningar krävt mycket utvecklingsresurser i hela branschen. Om mängden anpassningar minskar, borde tiden och resurserna för annan utveckling öka hos Crosskey och bolagets kunder.

– Det hoppas jag att leder till spännande innovationer. Varje banksystem har mycket information som vi kan ta till vara för att skapa tjänster som underlättar folks vardag.