Crosskeys lösningar är grunden för många företags lönsamhet, här starkt representerat av Andreas Ahlman och Stefan Eriksson.