Lösningar som stöder hållbara finanslösningar

Crosskey var tidiga med att engagera sig inom hållbarhet för bank- och finansmarknaden. Tillsammans med våra kunder inom finansbranschen, t.ex. banker och kortutgivare, har vi utvecklat tjänster och lösningar som varit ett stöd i deras arbete inom miljöprofilering och ekonomisk hållbarhet. Vi gör det gärna också för dig.

Här ger vi tre exempel på hur vi kan hjälpa dig att implementera hållbarhet som en del av ditt erbjudande mot er kund, konsumenten.
Med vår expertis inom bank och finans kan vi skapa de tekniska lösningar inom hållbarhet som bäst stödjer just dina unika behov.

65% av svenskarna skulle byta till en bank som erbjuder mer hållbara alternativ*.

*Naturvårdsverket: Allmänheten om klimatet. En kvantitativ undersökning om den svenska allmänhetens syn på lösningar för klimatet, juni 2018.
Case 1

Östersjökonto

Inlåningskonto med miljöbonus

Affärslogiken för Ålandsbanken var enkel. Vill man ta hand om sina kunder måste man också ta hand om Östersjön. Därför tog banken redan 1997 initiativ till Östersjöprojektet för att tillsammans med sina kunder skapa ett friskare Östersjön. Man lanserade Östersjökontot, ett sparkonto med bra ränta. Baserat på kundernas sparande donerar Ålandsbanken 0,2% till naturskydds- och miljöorganisationer som är anslutna till Östersjöprojektet. Sedan starten har Ålandsbanken donerat 2 000 000 euro till miljöfrämjande ändamål baserat på kontot.

Lösning

Systemstödet som byggdes innebar att Ålandsbanken för varje individuellt Östersjökonto enkelt och effektivt kan hantera dubbla räntor. I Ålandsbankens fall kundräntan samt räntan som Ålandsbanken årligen donerar till Östersjöprojektet. Man kan kalla detta ett inlåningskontosystem med en miljöbonusränta.

Case 2

Åland index

Kortköp med miljöredovisning

Mäter konsumtionen i CO2

2017 lanserade Ålandsbanken sitt prisbelönta “Åland Index” som låter kunderna mäta sin miljöbelastning för varje kortköp. CO2-avtrycket redovisas i gram och euro och är baserat på bransch såsom drivmedel, kläder och livsmedel.

 

Kopplat till Östersjökortet

Genom Östersjökortet kan kunderna donera till olika miljöprojekt, lokalt, globalt eller genom att förändra sitt konsumtionsmönster

Stimulera beteendeförändringar

Donera till miljöprojekt

Internetkontoret
För klokare konsumtion

På internetkontoret och genom mobilbanken kan kunden se och lära sig hur stor miljöbelastningen är för varje köp – vilket utbildar kunden i sin miljöbelastning vid konsumtionen med kortet. Möjlighet finns också att stödja olika miljöprojekt för att kompensera sin miljöbelastning.

Lösning
Ålandsbanken har i samarbete Mastercard och KPMG tagit fram en beräkningsmodell för hur stort CO2-avtryck ett köp innebär, exempelvis medför diesel ett större avtryck än grönsaker. Crosskey har utvecklat och implementerat lösningen som innebär att CO-avtrycket kan beräknas och sammanställas utifrån den köpinformation som finns i varje enskild korttransaktion.

“The Åland Index is a game changer in many layers. It is a brilliant example of social innovation with the potential to communicate and engage in one of the most pressing sustainability issues of our time.”

Anders Richter
Professor Stockholm School of Economics
Case 3

DO - Everyday Climate action

Mobil banklösning för en bättre miljö

Konsumentmakt i en betaltjänst

Doconomy är företaget med banktjänsten DO för människor som vill göra skillnad för klimatet. Betal- och kreditkortet är kopplat till Åland Index som beräknar CO2-avtrycket för varje transaktion.
DO-anslutna butiker ger tillbaka till sina kunder i form av DO-credits. Dessa kan antingen doneras som en klimatkompensation till ett FN-certifierat projekt eller sättas in som eget sparmedel i en hållbar fond. Då krävs att kunden själv sätter in lika mycket som DO-krediterna är värda.

Lösning

Stommen är Crosskeys banksystem kompletterat med tjänsten för betalkort tillsammans med Åland Index. Med Crosskeys banksystem i grunden kan kund- och kontoinformation hanteras så att kunderna kan ha konton och göra betalningar. Crosskeys lösning gör det möjligt för Doconomy att erbjuda konsumenten möjligheten att tillsammans med handlaren kompensera för varornas CO2-avtryck.