Så arbetar vi på Crosskey

Öppen kultur och agila principer
På Crosskey är vi lösningsinriktade! Vi älskar utmaningar och motiveras av att göra våra kunder ännu mer framgångsrika. Vi arbetar även med den modernaste tekniken, med målsättningen att utveckla de bästa produkterna åt våra kunder. Vi strävar efter en öppen kultur där alla bidrar. Vi siktar på att bli ett ledande, flexibelt företag – inte bara inom teknik och utveckling, utan även när det gäller personal, marknadsföring, försäljning och andra aktiviteter. Vi arbetar proaktivt med kommunikation och feedback. Som teammedlem spelar du en viktig roll när det gäller att göra Crosskey framgångsrikt.

Frihet under ansvar
Vår företagskultur bygger på frihet under ansvar. Vi värdesätter varje enskild individs insats och stödjer denna genom praktiskt ledarskap, som regelbunden feedback, åtgärdsplanering och utvecklingssamtal. Att ge och ta emot feedback ger möjlighet till en öppen och direkt dialog, något som bidrar till en positiv atmosfär och fördjupade relationer mellan kolleger. En stark feedback-kultur gör att vi utvecklas, vilket i sin tur hjälper Crosskey och våra kunder att växa.

En riktigt bra arbetsplats
Vi tar hand om våra medarbetare och deras hälsa. Vi har många olika aktiviteter, t ex vårt hälsoinitiativ som omfattar seminarier om näringslära, sömn och mental träning. När vi mår bra presterar vi nämligen bättre; vi blir mer kreativa och fattar bättre beslut. Dessutom vill vi att det ska vara roligt att gå till jobbet. Vi uppmuntrar varandra och firar framgångar tillsammans. Den här inriktningen märks tydligt både i det dagliga arbetet och när vi samlas för våra regelbundna Crosskey-dagar.