Tillbaka till lösningar
Lösningar
Kapitalmarknad

Kapitalmarknad

Vi hjälper dig att utveckla effektivare affärsprocesser genom att skapa lösningar som stöder STP (straight-through processing) och automatisering av hela affärsflödet – från frontoffice och genomförande, till backoffice och redovisning.

På så sätt får du ett tydligare fokus på din kärnverksamhet och kan arbeta effektivare med försäljning och tjänster. Vi erbjuder tjänstelösningar baserade på SaaS (software as a service). Välj en, flera eller alla våra tjänstemoduler utifrån dina behov. Du kan även outsourca delar av eller alla dina backoffice-processer till Crosskey.

Vi tillhandahåller omfattande lösningar för affärsstöd inom många områden på kapitalmarknaderna, däribland trading, förmögenhets- och fondförvaltning. Funktionaliteten omfattar orderhantering, bedrivande av handel, clearing- och avräkningshantering, NAV-kursberäkning, portföljvärdering, samt myndighets-/kundredovisning av fond- eller värdepappersrelaterade produkter och transaktioner.

Vi tillhandahåller allt detta genom moderna applikationer tillsammans med effektiva gränssnitt och kommunikationskanaler. Det omfattar skräddarsydda användargränssnitt, kund- och användarverktyg online, kommunikationslösningar som t ex onlineåtkomst till marknader och integrering till internet och mobilbank.

Lösningar
Share to Facebook Share to Linkedin
Alexander Aminoff

Alexander Aminoff

Sales & Marketing Director

  • Tel: +46 72 587 39 60
  • E-mail: alexander.aminoff@crosskey.se