Tillbaka till lösningar
Lösningar
Företagslösningar

Företagslösningar

Dina slutkunder vill betala på nya och varierande sätt. E-tjänster är ett grundkrav för många. Crosskeys företagslösningar ger slutkunderna tjänsterna de vill ha och förenklar samtidigt dina processer. Med vår funktionalitet när det gäller internetbank för företag, är det enkelt att göra affärer.

Vår ISO ISO20022 (PAIN)-kompatibla lösning gör att du kan skicka löneutbetalningar, SEPA-betalningar och utlandsbetalningar. Du kan sammanställa kontoutdrag och referensfiler varje dag, samtidigt som saldon och transaktioner kan sammanställas löpande, vilket ger full kontroll över din dagliga verksamhet. Denna funktion följer ISO ISO20022 (CAMT). All kundkommunikation hanteras enligt senaste säkerhetsstandard.

Vi erbjuder även heltäckande e-fakturahantering, inklusive att skicka och ta emot e-B2B- och e-B2C-fakturor. Dessutom hanterar vi fullmakter till slutkunder, samt avtalen mellan bank och företagskund.

Vårt breda urval av e-tjänster omfattar e-betalning, vilket gör att du kan debitera slutkunder för tjänster via ”betalknappen”. Vi stöder även återbetalning av e-betalningar. Vår e-identifieringstjänst baseras på FTN-standard. Slutkunder kan identifiera sig själva på webbplatser tillhörande exempelvis Skatteverket, Posten och Tullen. Genom vår e-lönetjänst kan slutkunder i internetbanken få sina lönespecifikationer elektroniskt. Specifikationerna lagras hos en tjänsteleverantör och kan lätt nås online. Vi stödjer även möjligheten att skapa gruppkontostrukturer, något som kan förenkla din dagliga likviditetshantering.

Lösningar
Share to Facebook Share to Linkedin
Alexander Aminoff

Alexander Aminoff

Sales & Marketing Director

  • Tel: +46 72 587 39 60
  • E-mail: alexander.aminoff@crosskey.se