Tillbaka till lösningar
Lösningar
Kundadministration

Kundadministration

Kunder är nyckeln till all affärsverksamhet. Vi jobbar hårt för att förse dig med verktygen som krävs för att ge kunderna en smidig och enkel upplevelse. Vi ger dig en omedelbar 360-gradersvy över kunden du arbetar med och garanterar att du alltid har full kontroll och relevant information tillhands.

Alla våra processer för kundhantering (öppna/ändra insättningar och konton, kreditprövningar, betalningshantering etc) utgår från 360-gradersvyn. Vi ger dig de verktyg som behövs för en effektiv försäljning och en god kunddialog, inklusive ett rådgivningsverktyg för effektiva säljprocesser.

Crosskeys omfattande kundregister innehåller alla relevanta kunddata, data som är tillgängliga via dina önskade kanaler. Vårt register kan fungera som kunddatabas eller enkelt integreras med en extern kunddatabas.

Kundregistret förenklar allt från adresshantering till insamling av myndighetsrelaterade uppgifter, som t ex information om penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (KYC). Det hjälper dig även att segmentera och utvärdera kunder för att maximera affärspotentialen. Kundinformationen kan uppdateras både automatiskt och manuellt och du kan även ge slutkunder möjlighet att uppdatera viss information via internetbanken. Alla ändringar loggas för granskning.

Lösningar
Share to Facebook Share to Linkedin
Alexander Aminoff

Alexander Aminoff

Sales & Marketing Director

  • Tel: +46 72 587 39 60
  • E-mail: alexander.aminoff@crosskey.se