Tillbaka till lösningar
Lösningar
Utlåning och kredit

Utlåning och kredit

Lönsam utlåning och kreditgivning avgörs genom korrekta kundbedömningar och en enkel kreditprövningsprocess. Vår effektiva, automatiserade kreditprövningsprocess utgör en stabil grund som du sedan kan skapa framgångsrika affärer utifrån. Vi kan även hantera hela livscykeln för krediter – från tillämpning till fakturering och slutbetalning.

Vi fokuserar på att göra kreditprövningsprocessen och kreditens livscykel så användarvänlig som möjligt. Vi strävar exempelvis efter att samma information aldrig ska behöva lämnas mer än en gång, något som minskar risken för information som inte matchar och eliminerar onödigt arbete. Våra kreditprocesser kan nås via lokala-, internet- och intranätslösningar.

Vår lösning hanterar en rad olika produkttyper, däribland lån med eller utan säkerhet. Våra låne- /kreditprodukter kan anslutas till en mängd återbetalningsplaner och ränteberäkningar. Vi har även en god säkerhetshantering, något som är nödvändigt om du vill erbjuda kunderna lån knutna till en säkerhet. Vi stödjer standardiserade metoder och bedömningskriterier för riskhantering och vårt system är IRB-kompatibelt.

Lösningar
Share to Facebook Share to Linkedin
Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Sales & Key Account Management

  • Tel: +358 40 516 2898
  • E-mail: stefan.eriksson@crosskey.fi