Open Banking – PSD2 som tjänstLadda ner whitepaper

Tjänster som är öppna och säkra, avancerade och lättanvända

Crosskeys PSD2-tjänst ingår i vår övergripande Open Banking-strategi och tjänsten förenklar väsentligt processen kring PSD2-kompatibilitet. För banker är tjänsten ett bekymmersfritt alternativ till stora komplicerande integrationsprojekt. Vårt erbjudande är molnbaserat och har inte någon initial licens- eller implementationskostnad.

 

Ladda ner whitepaper  Ta mig till APIerna

 

Säkerhet och enkelhet i främsta rummet

Säkerhetsarkitekturen Crosskeys Open Banking plattform är zonindelad där varje relation mellan de tre parterna (bankkund, bank och tredjepartsaktör) är unik.

Samtidigt har vi arbetat hårt för att skapa en tjänst som är precis så enkel att ta i bruk som vi säger att den är. Ingen vill knyta upp sina dyrbara resurser i långa integrationsprojekt.

 

Crosskey som samarbetspartner

Som nordisk leverantör av banksystem har vi säkerhet och användarvänlighet i ryggmärgen ­– samtidigt som vi gång på gång har levererat även på de tuffaste tidtabellerna.

Till våra kunder hör flera nordiska banker och vi samarbetar med ett flertal fintech-bolag. Våra starka kundrelationer säkerställer en hög kvalitet på all framtida utveckling.

Vi har en kundbas på över tre miljoner bankkunder. Inom ett år kommer de att kunna erbjudas möjlighet att ge sitt medgivande till delning av personlig finansiell information.