Tillbaka till nyheterna
maj 3, 2019 Nyheter

Öppna konkurrensfördelar för finansinstitut med innovativa, framtidssäkrade IT-lösningar

För att lyckas på den framväxande marknaden för finansiella tjänster, har företagen höjt ribban för att uppfylla kundernas förväntningar och följa gällande regler. Crosskey har positionerat sig som en partner för innovation i denna bransch genom att skapa dynamiska men ändå driftsäkra IT-lösningar baserat på IBM® i på plattformen IBM Power Systems™, vilket ger banker en konkurrenskraftig profil och en framtidssäkrad teknik.

Affärsutmaningen

Crosskey hjälper banker att skilja sig från mängden genom snabba och moderna IT-lösningar och strävar efter rätt teknikplattform för att uppfylla branschens kommande utmaningar.

Omvandlingen

Genom att använda IBM Power Systems servrar som kör operativsystemet IBM i, har Crosskey skaffat sig högpresterande och högkvalitativa IT-resurser och det bidrar till att öka servicekvaliteten och kundernas intäkter.

Resultatet

  400 % ökning

När det gäller serverprestanda minskar kundernas och deras kunders svarstider

  99 % besparing

På säkerhetskopieringstider och noll spilltid för systemändringar

  Support

Innovation, vilket hjälper Crosskey att leverera en konkurrensfördel och nya intäktsströmmar till banker

Om affärsutmaningen

Omfamna förändring

Banker står inför nya krav från varje håll. Kunderna förväntar sig tjänster som är snabbare, mer varierade och tillgängliga dygnet runt alla veckans dagar. Myndigheter inför bestämmelser för att öka branschens tillgänglighet och transparens. Nya aktörer på marknaden löser upp etablerade processer och tjänster.

Mot denna komplicerade bakgrund specialiserar sig Crosskey, ledande finsk leverantör av IT-lösningar på att hjälpa banker att skaffa sig en konkurrensfördel genom att finna nya intäktsströmmar, förbättra effektiviteten och tjänster.

Niclas Södergård, chefs ledande tekniktjänsteman på Crosskey, förklarar: ”Banker som ser de nya tiderna i branschen för finansiella tjänster som en möjlighet snarare än som ett hinder, har en möjlighet att göra enorma vinster. På Crosskey är vårt mål att bli den högst värderade, innovativa samarbetspartnern för banker, vilket omfattar att följa vad som händer i teknikvärlden och utveckla lösningar som ger ett optimalt värde för våra kunder och deras kunder.”

För att uppfylla dessa mål utvärderar och förbättrar Crosskey ständigt sin teknikplattform. Vid val av IT-infrastruktur strävar företaget efter prestanda, flexibilitet, modularitet, stabilitet och långsiktigt värde. Södergård fortsätter: ”Vi hjälper banker att hantera stora transaktionsvolymer, något som hela tiden ökar i omfattning. När kundernas beteende ändras, ändras även deras användningsmönster. Därför måste vi kunna ta itu med en oförutsägbar efterfrågan. Vi har strävat efter en teknikplattform som kan uppfylla våra aktuella krav och utrusta oss för att växa med de utmaningar och möjligheter som kunderna kommer att möta i framtiden.”

”IBM Power Systems körs på IBM i-plattformen som stöder snabba arbetssätt, vilket gör det möjligt för oss att snabbt gå vidare till möjligheter avseende intäktsgenerering för kunderna, så att vi kan hjälpa dem att förflytta finanstjänstebranschen in i en ny tidsålder.”

– Niclas Södergård, ledande tekniktjänsteman på Crosskey

Om omvandlingen

Hålla sig till det bästa

För att ta de branschledande bankernas kärnlösningar till marknaden för finansiella tjänster, har Crosskey valt IBM Power Systems E870 servrar som körs på operativsystemet IBM i. Företaget har skapat en programvarudefinierad lagringsplattform på IBM Spectrum Virtualize™IBM FlashSystem® 900 och IBM Storwize® V5000-lösningar för att möjliggöra en snabb åtkomst till data.

”I decennier har de senaste innovationerna på IBM i inom IBM Power Systems portfölj följt våra affärsmål”, säger Södergård. ”Plattformen är idealiskt lämpad för att hantera stora transaktionsmängder och prestandan och den enkla hanteringen har förbättras med varje generation. Att välja all flash-lagring från IBM hjälper oss att fortsätta att minska responstiderna.”

Företaget har åstadkommit en smidig övergång till den nya infrastrukturen genom att minimera inverkan på driften. Södergård tillägger: ”Men varje ny teknik som släpps förenklar och optimerar IBM migreringsprocessen. Vi har nio gånger mindre spilltid när maskinvaran ersätts än vid tidigare uppgraderingar, vilket medför stora fördelar för företaget.”

Crosskey har använt IBM Power Systems servrar och lagringssystem i en dual site-konfigurering, där data replikeras mellan två datacenter. Om det händer något i ett datacenter kan företaget upprätthålla avbrottsfria tjänster till kunderna.

”Vår nya höga tillgänglighetskonfigurering gör att jag kan sova bättre på nätterna, känna mig trygg med att tjänsterna kommer att fortsätta att löpa smidigt vad som än händer”, kommenterar Södergård. ”Genom att använda funktionen IBM FlashCopy som är integrerad i IBM Spectrum Virtualize, kan vi göra kopior på produktionsmiljön och använda dem för att göra tester och det hjälper oss att minska risken ännu mer. Vi kan även använda denna funktion för att kopiera en ny kunds datainställning och grundligt testa den i vår infrastruktur och att sedan ta deras miljö i bruk är en icke-händelse – vi vet precis hur det kommer att gå.”

”Vi upplevde en 400-procentig ökning av prestandan när vi använde IBM Power Systems E870-servrar. Genom att göra kundernas tjänster snabbare hjälper vi dem att överträffa förväntningarna hos deras kunder på snabba svarstider.”

– Niclas Södergård, ledande tekniktjänsteman på Crosskey

Om resultatet

Skaffa konkurrensfördelar

Genom att gå över till de nya IBM Power Systems-servrarna har Crosskey förbättrat prestandan dramatiskt. Det gör det möjligt för företaget att positionera sig som en pålitlig innovationspartner för banker genom att tillhandahålla mer responsiva tjänster.

”Vi upplevde en 400-procentig ökning av prestandan när vi använde IBM Power Systems E870-servrar”, påminner Södergård. ”Den förstärkningen gav oss en kapacitet att hantera belastningen från en av Finlands största banker. Genom att göra kundernas tjänster snabbare hjälper vi dem att överträffa förväntningarna hos deras kunder på snabba svarstider.”

Crosskey har även minskat risken och ökat tillgängligheten genom den senaste användningen av IBM:s lösningar. Företaget kan nu utföra systemförändringar utan någon spilltid och genomföra säkerhetskopieringar mycket snabbare.

”Vi har skaffat en plattform som vi kan optimera på löpande basis utan att det påverkar tjänsternas kontinuitet”, säger Södergård. ”Att övergå till IBM Power Systems E870-servrar och till FlashSystem-lagring har minskat våra säkerhetskopieringstider från nästan 20 timmar till några minuter, så det finns ingen risk att de drar ut på tiden och påverkar driften.”

Plattformen IBM Power Systems är utformad för att stödja innovation och den ger Crosskey möjligheten att finna nya vägar för kunderna samtidigt som tjänster kan tillhandahållas dygnet runt hela veckan.

Södergård avslutar: ”Vi är beviset för att plattformen har utvecklats under åren för att uppfylla kraven i ett modernt företag. IBM har dragit upp riktlinjerna för hur IBM ska utvecklas fram till 2026, så vi kan fortsätta att förbättra våra lösningar med tillförsikt. IBM Power Systems körs på IBM i-plattformen som stöder snabba arbetssätt, vilket gör det möjligt för oss att snabbt gå vidare till möjligheter till intäktsgenerering för kunderna, så att vi kan hjälpa dem att förflytta finanstjänstebranschen till en ny tidsålder.”

 Lösningens komponenter

Ta nästa steg

Läs mer

Share to Facebook Share to Twitter