Tillbaka till nyheterna
januari 4, 2022 Nyheter

POP Banken väljer Crosskey som sin centrala banksystempartner

POP Banken har idag tecknat ett samarbetsavtal med Crosskey om förnyelse av dess kärnbanksystem. POP Banken räknar med att införa det nya kärnbankssystemet under 2025. Samarbetsavtalet har ingen omedelbar effekt på de dagliga banktjänster som banken erbjuder.

POP Bankgruppen är en finsk finanskoncern som har 21 POP Banker, en digitalt verksam
skadeförsäkringstjänst Skadeförsäkring Ab, det centrala kreditinstitutet Bonum Bank Plc och
centralinstitutet POP Bankcentralen anl.

”POP Bankgruppens vision är att vara en bank som kombinerar personliga och digitala
tjänster, har högsta kundnöjdhet och en snabb beslutsprocess. Förnyelsen av vårt
kärnbanksystem är ett av våra strategiska nyckelprojekt. Vi vill erbjuda våra kunder intuitiv
och säker bankverksamhet i linje med vår vision, samtidigt som vi möjliggör agil och
kanaloberoende produkt- och tjänsteutveckling”, säger Jaakko Pulli, tillförordnad vd på POP
Bankcentralen anl.

”Som marknadsutmanare måste vi kunna reagera proaktivt på förändringar i kundbeteende.
När vi valde en systempartner var det viktigt för oss att ha en gemensam syn på branschens
potential, ett heltäckande erbjudande, en beprövad meritlista och lång erfarenhet av vår
sektors integrationslösningar”, fortsätter Pulli.

Crosskey är Finlands ledande leverantör av IT-lösningar för finanssektorn. Deras system
betjänar redan fler än 3,5 miljoner slutkunder.

”Vi ser fram emot att implementera vår framtidssäkra basbank, nätbank, kapitalmarknad och
API-plattformar för POP Banken. Våra plattformar är beprövade på den finska marknaden
och gör att POP Banken kan fortsätta att utveckla sin verksamhet i snabb takt”, säger Niclas
Södergård, VD, Crosskey.

POP Bankgruppen är en finsk finanskoncern som erbjuder banktjänster för privatkunder, små och
medelstora företag, förutom att tillhandahålla privatkunder skadeförsäkringstjänster. Enligt den
oberoende EPSI Rating-bankens branschrapport har POP Banken de mest nöjda privat- och
företagskunderna.

Crosskey, ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken, en av Nordens mest betrodda finansiella
institutioner, tillför sina kunder erfarenhet och expertis inom Bank-IT. Crosskey tillhandahåller tekniska
plattformar som är hållbara både ur regelverksefterlevnads perspektiv såväl som löpande teknisk
utveckling till några av regionens mest högprofilerade bank- och fintech-aktörer. Crosskey säkerställer
sina kunders förmåga att leverera marknadsledande tjänster mot sin marknad oavsett önskad lösning.
Moln-, API baserad eller annan lösning anpassas efter kundönskemål, det gör Crosskey till en perfekt
partner för banker nu och i framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jaakko Pulli, Acting CEO, POP Bankcentralen anl, tel. +358 50 420 0925,
jaakko.pulli@poppankki.fi
Niclas Södergård, CEO, Crosskey, tel. +358 457 575 9212, niclas.sodergard@crosskey.fi

Share to Facebook Share to Twitter