Tillbaka till nyheterna
december 30, 2015 Nyheter, På nyheterna

S-Banken och Crosskey förlänger och utökar sitt samarbete

S-Banken och Crosskey har förlängt sitt samarbete genom ett samarbetsavtal som sträcker sig ända till utgången av 2020. Samarbetsavtalet är en fortsättning på det existerande samarbetsavtalet som undertecknades redan 2005 och som omfattar Crosskeys basbanks- och internetbanksystem. I samband med förlängningen av det existerande samarbetsavtalet har S-Banken och Crosskey också ingått ett helt nytt samarbetsavtal vilket omfattar Crosskeys kortsystem. S-Banken är en av Finlands idag största banker med över 2,7 miljoner kunder och är också en av Finlands största kortutgivare.

“Ända sedan inledningen av vårt samarbete har vi varit nöjda med Crosskey och vi ser dem som en långsiktig strategisk partner. Under åren vi har arbetat tillsammans har Crosskey alltid levererat på en hög nivå och med stor tillförlitlighet vilket möjliggjort att vi har kunnat fokusera på kärnaffären i vår bankverksamhet. Det faktum att vi nu utökar vårt samarbete till att också omfatta Crosskeys kortsystem som skall stöda vår kortverksamhet med miljontals kortkunder är ett resultat av ett väl fungerande partnerskap”, säger Iikka Kuosa, SVP, Business Development & IT, S-Banken.

Under 2013 förvärvade S-Banken majoriteten av aktierna i FIM och ingick ett avtal om att fusioneras med LokalTapiola Bank, en annan av Crosskeys kunder. LokalTapiola Bank och S-Banken fusionerades i maj 2014. Med över 2,7 miljoner kunder är S-Banken idag en av Finlands största banker.

“Vi är förstås glada över att vi förlängt vårt samarbetsavtal med S-Banken som vi redan jobbat en lång tid med. Vi har ända sedan starten på deras bankverksamhet varit med och stött dem på deras resa att bli en av Finlands största banker. Vi uppskattar det goda samarbetet vi har med S-Banken och är väldigt nöjda över att vi nu också får möjligheten att förse en av Finlands största kortutgivare med vårt kortsystem”, säger Thomas Lundberg, verkställande direktör, Crosskey.

Med dessa avtal förstärker Crosskey sin position som en av de ledande leverantörerna av finansiella IT-system och tjänster i Finland med totalt över 3,2 miljoner slutkunder i sina IT-system.

Förlängningsavtalet rörande basbanks- och internetbanksystemen ersätter de två separata samarbetsavtalen som LokalTapiola Bank och S-Banken tidigare vardera har ingått med Crosskey och som ursprungligen gällde till 2016 respektive 2017. Förlängningsavtalet och det nya samarbetsavtalet rörande Crosskeys kortsystem löper bägge till utgången av 2020. Crosskey bedömer att bolagets finansiella ställning under de närmaste åren inte väsentligen förändras som en följd av dessa avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lundberg, Verkställande direktör, Crosskey
Tel: +358 204 29 18 41
E-mail: thomas.lundberg@crosskey.fi

Iikka Kuosa, SVP, Business Development & IT, S-Banken
Tel: +358 40 522 19 97
E-mail: iikka.kuosa@s-pankki.fi

Charlotta Wretdal, Kommunikations- och Marknadsföringsansvarig, Crosskey
Tel: +358 40 534 9156
E-mail: charlotta.wretdal@crosskey.fi

Share to Facebook Share to Twitter