Produkter

Aktuellt

Crosskey utvecklar Marginalen Banks nya internetbank

Marginalen Bank tar hjälp av Crosskey i moderniseringen av sina digitala tjänster och lanserar en ny internet- och mobilbank för privatpersoner och företag. Den nya internetbanken ger kunderna tillgång till …

Crosskeys årsberättelse 2013 publicerad

Årsberättelsen för 2013 har nu publicerats och kan läsas här.

Förändringar i Crosskeys ledningsgrupp

Följande förändringar har gjorts i Crosskeys ledningsgrupp: Heidi Wik har utnämnts till Affärsområdeschef för Banking och till medlem av ledningsgruppen från och med februari 2014. Heidi har arbetat för Crosskey …