Tietosuojaseloste

Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Toimintaperiaate

Crosskey noudattaa ohjeistusta joka pohjautuu EU:n General Data Protection Regulation (GDPR).
Käyttäjiemme ja asiakkaidemme henkilötietojen tietosuoja Crosskeyn tiloissa, järjestelmissä ja palveluissa on yksi tärkeimmistä näkökannoistamme taataksemme tietojen turvallisen käsittelyn Crosskeyn organisaatiossa. Crosskey käyttää henkilötietoja ainoastaan turvatakseen asiakkailleen lupaamansa palvelutason tai täyttääkseen lailliset- tai oikeuteut etunsa. Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan eikä tietoja käytetä markkinointiin.
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti käsitellä tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietojen käsittely tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on tarpeen, noudatetaan laissa säädettyjä velvollisuuksia.
Henkilötietojen tietosuoja vaikutustenarviointeja Data Privacy Impact Assessments (DPIA) suoritetaan vuosittain tai tarpeen vaatiessa taataksemme, että kaikki säänökset otetaan huomioon Crosskeyn palveluissa, järjestelmissä ja tuotteissa.
Tiedustelut voi osoittaa Crosskeylle käyttämällä yhteystietoja ja ilmoittamalla aiheen tiedustelulle. Lisätietoja jäljempänä kappaleessa ”Rekisteröidyn oikeudet”.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Crosskey kerää tietoja tietokoneestasi ja tällä sivustolla vierailuistasi. Nämä tiedot sisältävät maantieteellisen sijainnin, selaimen tyypin, sivun, jolta saavuit sivustolle, vierailun keston sekä sivujen katselun lukumäärät.
Tietojen käytön perusteena on tämän sivuston ylläpitämiseen ja käytettävyyden parantamiseen liittyvä Crosskeyn oikeutettu etu.
MIkäli käytät sivuston yhteydenottolomaketta, Crosskey tallentaa sähköpostiosoitteesi ja muut tiedot, jotka syötät avoimiin tekstikenttiin.
Näiden tietojen käyttö perustuu rekisteröidyn henkilön suostumukseen ja Crosskeyn oikeutettuun etuun viestiä kanssasi ja parantaa palveluaan.

Tällä sivustolla kerättyjä henkilötietoja käytetään tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Crosskey ei käytä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten sivustoa käyttävien henkilöiden profilointiin, ellei Crosskey ole ilmoittanut tällaisesta käytöstä ja tilanteen niin vaatiessa pyytänyt sinulta lupaa tällaiseen käyttöön. Lisäksi Crosskey säilyttää henkilötietojasi ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, johon tiedot kerättiin, tai sovellettavan lainsäädännön määrittämien säilytysaikavaatimusten täyttämiseksi.

Tietolähteet

Crosskey kerää, tallentaa ja käyttää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja, jotka annat meille joko suoraan tai epäsuorasti käyttämällä sivustoamme:

  • tiedot vierailuistasi ja sivuston käytöstäsi
  • yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot.

Tietojen jakaminen

Crosskey jakaa sivustovierailuasi koskevia tietoja:

  • yhtiön palveluntarjoajalle Stormforsille, jolla on ainoastaan lupa käsitellä henkilötietoja Crosskeyn lukuun;
  • https://www.stormfors.se/
  • tämän sivuston hallinnointiin ja sen käytettävyyden parantamiseen.
  • ollakseen yhteydessä sinuun ja parantaakseen palveluaan.

Tietojen käsittelyn teknisen ratkaisun vuoksi jotkin tiedot voivat sijaita fyysisesti ulkoisten tietojenkäsittelijöiden palvelimilla ja niitä saatetaan hallinnoida teknisen yhteyden avulla.
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti käsitellä tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietojen käsittely tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on tarpeen, noudatetaan laissa säädettyjä velvollisuuksia.
Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille muilla kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

Henkilötietojesi tietoturva

Crosskey toteuttaa asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet sen estämiseksi, etteivät henkilötietosi vahingossa tai laittomuuksien seurauksena tuhoudu, katoa, muutu, paljastu luvattomasti tai joudu luvattomiin käsiin.
Antamasi henkilötiedot tallennetaan turvallisille palvelimille, jotka on suojattu teknisillä järjestelmillä.

Kolmansien osapuolten sivustot

Sivustollamme on linkkejä muille sivustoille. Tämä tietosuojaseloste ei koske sivustolla olevia linkkejä, jotka johtavat kolmansien osapuolten sivustoille, eikä Crosskey ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöistä.

Evästeiden käyttö

Voit lukea lisätietoja evästeiden käytöstämme evästekäytännöstämme.

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Jokaisella henkilöllä, jonka henkilötietoja säilytetään rekisterissä, on GDPR-asetuksen mukaan oikeus tarkistaa tietonsa ja peruuttaa antamansa suostumus koska tahansa.

Henkilöllä, jonka henkilötietoja säilytetään rekisterissä, on oikeus rajoittaa rekisterissä olevien henkilön tunnistamisen mahdollistavien tietojen käsittelyä sekä vaatia tietojen oikaisua, muuttamista tai poistoa, mikäli tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita kyseiseen käsittelytarkoitukseen. Henkilöllä on myös oikeus pyytää kopio sellaisista tiedoista, jotka hän on antanut suoraan Crosskeylle (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen). Mikäli jokin yksittäinen pyyntö evätään, henkilölle annetaan kirjallinen selvitys asiasta.

Mikäli käytät oikeuttasi tietoihin pääsyyn tai tietojen siirtoon, ilmoita pyynnössäsi, että se koskee Crosskeyn sivuston rekisteritietoja.

Pyynnöt voi lähettää allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai kotisivulla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteystiedot ovat:

Crosskey Banking Solutions Ab Ltd
EU ID FI 19066720
Data Privacy Officer

privacy@crosskey.fi
https://www.crosskey.fi/contact/

Elverksgatan 10
22100 Mariehamn
FINLAND

Puhelin: +358 (0) 204 29 022

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus ensisijaisesti oman asuinmaansa, työskentelymaansa tai epäillyn GDPR-asetuksen rikkomisen tapahtumismaan valvontaviranomaiselle.